به تارنمای بختیاریها خوش آمدید

نورالله مومن نـژاد

نام: نورالله
نام خانوادگي: مومن نژاد
فرزند: شکرالله
متولد: مسجـد سلـيمان
تاريخ تولد: 20 / 1 / 1334
وضعـيت تاهـل: متاهـل
فرزندان: 3 پسر و 4 دخـتر
محل سکونت: مسجـد سليمان - بي بـيان
چـون پـدران من هـمه اين ساز را مي نواخـتـند، من هـم به اين ساز عـلاقمند شدم.  از دوازده سالگي به دشت و صحـرا ميـرفـتم و براي خودم به تمرين و زدن ساز مي پرداخـتم؛ تا در حدود سن 25 سالگي که موسيـقي را بطـور جدي تر و حـرفه اي آغـاز نمـودم.

تا سال 1359 در محـافـل جـشن و عـزاي خانواده هاي بخـتيـاري به نواختن ساز ادامه دادم؛ پس از آن به مدت 10 سال مذ کور به کار رانـندگي در شرکت کشت و صنـعـت کارون در شوشتر مشغـول بودم.  تا ايـنکه آقاي خاتـمي در وزارت ارشاد جهـت پـنجـمين جشـنواره 22 بهـمن از نوازندگان موسيـقـي محـلي دعـوت بعـمل آورد که از بـين آنهـا من انـتخـاب شدم و موفـق به دريافت لوح زرين، تـقـديرنامه، و ديـپلم افـتخـار شدم.  از آن به بعـد ايشان نواخـتن موسيـقي محـلي را رسما آزاد نمودنـد که من هـم کار اجـدادي و هـنري خود را مجـداداً شروع نمـودم؛ و چـون من به موسيقـي محـلي آب و خـاکم عـشق و عـلاقه مفـرطي داشتم، پسر خـودم مهـدي را نـيز آموزش دادم که هـم اينک با هـمکاري هـم، مشغـول نوازندگي در محـافـل و عـروسيـهاي ايل بخـتياري هـستـيم.  در مورد سبک نوازندگي موسيـقي معـتـقدم بايد با حـفـظ اصالتـهـاي خـود حـالت پويايي داشته باشم.  اخـيراً با جستجـو در دستـمايـه هاي فرهـنگ بخـتياري به شاهـنامه خـواني در ايل بخـتـياري نگاهـي موشکافـانه تر انداخـته ام.  چـون شاهـنامه خواني در ايـل بخـتـياري گذ شته ديـريـنه دارد و در شبهـاي شاهـنامه خـواني پـير و جـوان، زن و مرد با شور و شوق بسيار بدور شاهـنامه خوان گرد آمده و به اشعـار حماسي با دل و جـان گوش ميـدهـند.  بـنابراين من با الهـام گرفتـن از اين ويـژگي فرهـنگي  و با حـفـظ اصالتـهـاي موسيـقي بخـتـياري آهـنگ شاهـنامه را درست کردم که در اجراهـاي متـعـدد مورد استـقـبال فراوان مردم قرار گرفـته است. 

در حال حاضر افراد بسياري هـستـند که در کشور و خوزستان مشغـول نواخـتن اين سازهـاي قديـمي و اصيل بخـتـياري مي باشنـد؛ که از آنـها من آقايان قـپاني، اسدي و اميرحسين مومن نژاد پسر عـمويم را به خاطر مي آورم که از نـظر کار نوازندگي در سطح بالايي مي باشند. 

در مورد آيـنده موسيقي بخـتـياري من سعـي دارم با حـفـظ اصالتـهـاي گذشته هـمچـنان به دنبال نوآوري و پويايي موسيقي باشم؛ و قـصد دارم در اشعـار قـديمي و رديـفهـايي که سيـنه به سيـنه به ما رسيده اند جـستجـو کنم.  و با تـفکر بـيـشتر در فرهـنگ غـني بخـتـياري بهـره مند شوم.   توصيه من به جوانهـا براي فراگيري اين ساز اين است که آنهـا بايد به موسيـقـيدانهاي با تجـربه مراجـعـه نموده و تحـت نـظر آنـها باشـند و روش و سبک موسيـقي آنـها را در ذهـن و حـافـظه خـود بسپـارند.  آنهـا بـتدريج بايد سازهـاي بادي را تهـيه نمايـند.  اساتـيدي مانـند استاد حسين سرشگوني در چهـارمحال بخـتـياري بنحوه استادانه اي ساز و دهـل را تهـيه مي نمايـند که مي توان آلات موسيـقي با کيـفـيت خوب را از ايشان خريداري کرد.  در کشور خودمان عـلاوه بر خوزستان در تالار وحـدت تهـران، جـزيره هاي خارک، کيش، لاوان و هـمچـنـين در شيراز و اصفهـان در جشـنواره هاي متعـددي دعـوت شده و برنامه اجرا نموده ام. ظرف ده سالي که نواخـتن موسيـقي در کشور ما ممنوع بود، ايرانـيان مقـيم کانادا جهـت اجـرا برنامه موسيـقي بخـتـياري از من دعـوت بعـمل آوردند که متاسفانه با ممانعـت داخـلي موفـق به حضور در آن مکان نشدم.  جهـت اجرا برنامه هاي موسيقي اصيل بخـتياري در صورت دعـوت قادر خواهـم بود در هـر گوشه دنـيا حضور يافـته و هـمراه پسرم برنامه اجرا نمايم.